Shervine Amidi

Giáo dục


 • Giáo trình kỹ thuật đại học Centrale Paris
 • Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Center for Visual Computing (CVC) với các giáo sư Evangelia I. Zacharaki và Nikos Paragios

Dự án

MIT

Hướng dẫn học cho 15.003
Công cụ khoa học dữ liệu
 • • Truy xuất dữ liệu với SQL
 • • Thao tác và trực quan hóa dữ liệu với R, Python
 • • Mẹo kỹ thuật với Git, Bash

Stanford

VIP cheatsheets cho CS 221
Trí tuệ nhân tạo
 • • Mô hình dựa trên phản xạ
 • • Mô hình dựa trên trạng thái
 • • Mô hình dựa trên biến
 • • Mô hình dựa trên logic
VIP cheatsheets cho CS 229
Học máy
 • • Học có và không giám sát
 • • Học sâu
 • • Một số mẹo trong học máy
 • • Xác suất, thống kê, đại số tuyến tính và vi tích phân
VIP cheatsheets cho CS 230
Học sâu
 • • Mạng nơ ron tích chập
 • • Mạng nơ ron hồi quy
 • • Một số mẹo trong học sâu
VIP cheatsheets cho CME 102
Phương trình vi phân thường
 • • Phương trình vi phân thường bậc một và hai
 • • Đại số tuyến tính, vi tích phân và lượng giác
 • • Thủ thuật Matlab
VIP cheatsheets cho CME 106
Xác suất và thống kê
 • • Ý chính
 • • Bảng phân phối, câu hỏi thường gặp
 • • Thủ thuật Matlab

Các công bố khoa học


 1. EnzyNet: enzyme classification using 3D convolutional neural networks on spatial representation
  A. Amidi, S. Amidi, D. Vlachakis, V. Megalooikonomou, N. Paragios, E. Zacharaki
  PeerJ, 2018
  PDF Docs
 2. Automatic single- and multi-label enzymatic function prediction by machine learning
  S. Amidi, A. Amidi, D. Vlachakis, N. Paragios, E. Zacharaki
  PeerJ, 2017
  PDF
 3. A machine learning methodology for enzyme functional classification combining structural and protein sequence descriptors
  A. Amidi, S. Amidi, D. Vlachakis, N. Paragios, E. Zacharaki
  International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2016
  PDF