Öğretim

CS 230 ― Derin Öğrenme
StarEvrişimli Sinir Ağları
  • • Katman tipleri, hiperparametrelerin filtrelenmesi, aktivasyon fonksiyonları
  • • Nesne algılama, yüz doğrulama ve tanıma
  • • Sinirsel stil transferi, hesaplama ipuçları kullanan mimariler
Tekrarlayan Yapay Sinir Ağları
  • • Kaybolan/patlayan gradyan, GRU, LSTM, RNN varyantları
  • • Word2vec, skip-gram, negatif örnekleme, GloVe, dikkat modeli
  • • Dil modeli, işın arama, Bleu puanı
Derin Öğrenme püf noktaları
  • • Veri artırma, küme normalleştirme, düzenlileştirme
  • • Xavier başlangıcı, transfer öğrenme, uyarlanabilir öğrenme oranları
  • • Küçük kümelerin ezberlenmesi, gradyanların kontrolü