Öğretim

CS 229 ― Makine Öğrenimi
Star


El kitabı


Gözetimli Öğrenme
 • • Kayıp fonksiyonu, bayır inişi, olabilirlik
 • • Lineer modeller, Destek Vektör Makineleri, üretici öğrenme
 • • TAğaç temelli ve topluluk yöntemleri, k-NN, öğrenme teorisi
Gözetimsiz Öğrenme
 • • Beklenti-Ençoklama, k-ortalamalar, hiyerarşik kümeleme
 • • Kümeleme değerlendirme metrikleri
 • • Temel bileşenler analizi, bağımsız bileşen analizi
Derin Öğrenme
 • • Mimari, etkinleştirme fonksiyonu, geri yayılım, düşürme
 • • Evrişimsel katman, küme normalleştirmesi, kapı çeşitleri
 • • Markov karar süreci, Bellman denklemi, Q-öğrenimi
Ipuçları ve püf noktaları
 • • Karışıklık matrisi, doğruluk, kesinlik, geri çağırma, F1 skoru, ROC
 • • R karesi, Mallow'un CP'si, AIC, BIC
 • • Çapraz doğrulama, düzenlileştirme, önyargı/varyans çelişkisi, hata analizi

Hatırlatma


Olasılık ve İstatistik
 • • Olasılık aksiyomları, permütasyon, Bayes kuralı, bağımsızlık, koşullu olasılık
 • • Rastgele değişkenler, beklenti, varyans
 • • Merkezi Limit Teoremi, parametre tahmini
Doğrusal Cebir ve Kalkülüs
 • • Ana matrisler, çarpma, devrik, ters, iz, determinant
 • • Özdeğer, özvektör, norm, gradyan, Hessian
 • • Pozitif yarı-tanımlı matris, spektral teorem, tekil-değer ayrışımı