CS 221 - Yapay Zekâ

Önermeli ve birinci dereceden mantık-temelli modeller

Afshine Amidi ve Shervine Amidi tarafından


Ayyüce Kızrak ve Başak Buluz tarafından çevrilmiştir
Star

Temeller

Önerme mantığının sözdizimi $f$, $g$ formülleri ve $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ bağlayıcılarını belirterek, aşağıdaki mantıksal ifadeleri yazabiliriz:

Adı Sembol Anlamı Gösterim
Doğrulama $f$ $f$ Affirmation
Dışlayan $\neg f$ $f$ değil Negation
Kesişim $f\wedge g$ $f$ ve $g$ Conjunction
Birleşim $f\vee g$ $f$ veya $g$ Disjunction
Implication $f\rightarrow g$ eğer $f$'den $g$ çıkarsa Implication
İki koşullu $f\leftrightarrow g$ $f$ ve $g$'nin ortak olduğu bölge Biconditional

Not: bu bağlantılar dışında tekrarlayan formüller oluşturulabilir.


Model $w$ modeli, ikili sembollerin önermeli sembollere atanmasını belirtir.

Örnek: $w = \{A:0, B:1, C:0\}$ doğruluk değerleri kümesi, $A$, $B$ ve $C$ önermeli semboller için olası bir modeldir.


Yorumlama fonksiyonu Yorumlama fonksiyonu $\mathcal{I}(f,w)$, $w$ modelinin $f$ formülüne uygun olup olmadığını gösterir:

\[\boxed{\mathcal{I}(f,w)\in\{0,1\}}\]

Modellerin seti $\mathcal{M}(f)$, $f$ formülünü sağlayan model setini belirtir. Matematiksel konuşursak, şöyle tanımlarız:

\[\boxed{\mathcal{M}(f) = \{w\, |\, \mathcal{I}(f,w)=1\}}\]

Bilgi temelli

Tanım Bilgi temeli $\textrm{KB}$ (knowledge base), şu ana kadar düşünülen tüm formüllerin birleşimidir. Bilgi temelinin model kümesi, her formülü karşılayan model dizisinin kesişimidir. Diğer bir deyişle:

\[\boxed{\mathcal{M}(\textrm{KB})=\bigcap_{f\in\textrm{KB}}\mathcal{M}(f)}\]
Knowledge base

Olasılıksal yorumlama $f$ sorgusunun $1$ olarak değerlendirilmesi olasılığı, $f$'yi sağlayan bilgi temeli $\textrm{KB}$'nin $w$ modellerinin oranı olarak görülebilir, yani:

\[\boxed{P(f\,|\,\textrm{KB})=\frac{\displaystyle\sum_{w\in\mathcal{M}(\textrm{KB})\cap\mathcal{M}(f)}P(W=w)}{\displaystyle\sum_{w\in\mathcal{M}(\textrm{KB})}P(W=w)}}\]

Gerçeklenebilirlik En az bir modelin tüm kısıtlamaları yerine getirmesi durumunda $\textrm{KB}$'nin bilgi temelinin gerçeklenebilir olduğu söylenir. Diğer bir deyişle:

\[\boxed{\textrm{KB karşılanabilirlik}\Longleftrightarrow\mathcal{M}(\textrm{KB})\neq\varnothing}\]

Not: $\mathcal{M}(\textrm{KB})$, bilgi temelinin tüm kısıtları ile uyumlu model kümesini belirtir.


Formüller ve bilgi temeli arasındaki ilişki Bilgi temeli $\textrm{KB}$ ile yeni bir formül $f$ arasında aşağıdaki özellikleri tanımlarız:

Adı Matematiksel formülü Gösterim Notlar
$\textrm{KB}$ $f$ içerir $\mathcal{M}(\textrm{KB})\cap\mathcal{M}(f)=\mathcal{M}(\textrm{KB})$ Entailment • $f$ yeni bir bilgi getirmiyor
• Ayrıca $\textrm{KB}\models f$ yazıyor
$\textrm{KB}$ $f$ içermez $\mathcal{M}(\textrm{KB})\cap\mathcal{M}(f)=\varnothing$ Contradiction • Hiçbir model $f$ ekledikten sonra kısıtlamaları yerine getirmiyor
• $\textrm{KB}\models\neg f$'ye eşdeğer
$f$ koşullu $\textrm{KB}$ $\mathcal{M}(\textrm{KB})\cap\mathcal{M}(f) \neq \varnothing$
ve
$\mathcal{M}(\textrm{KB})\cap\mathcal{M}(f)\neq\mathcal{M}(\textrm{KB})$
Contingency • $f$ $\textrm{KB}$'ye aykırı değil
• $f$ $\textrm{KB}$'ye önemsiz miktarda bilgi ekliyor

Model denetimi Bir model denetimi algoritması, $\textrm{KB}$'nin bilgi temelini girdi olarak alır ve bunun karşılanabilir olup olmadığını çıkarır.

Not: popüler model kontrol algoritmaları DPLL ve WalkSat'ı içerir.


Çıkarım kuralı $f_1,...,f_k$ ve sonuç $g$ yapısının çıkarım kuralı şöyle yazılmıştır:

\[\boxed{\frac{f_1,...,f_k}{g}}\]

İleri çıkarım algoritması Çıkarım kurallarından $\textrm{Rules}$, bu algoritma mümkün olan tüm $f_1, ..., f_k$'den geçer ve eşleşen bir kural varsa, $\textrm{KB}$ bilgi tabanına $g$ ekler. Bu işlem $\textrm{KB}$'ye daha fazla ekleme yapılamayana kadar tekrar edilir.


Türetme $f$'nin $\textrm{KB}$ içerisindeyse veya $\textrm{Rules}$ kurallarını kullanarak ileri çıkarım algoritması sırasında eklenmişse, $\textrm{KB}$'nin $\textrm{Rules}$ ile $f$ ($\textrm{KB}\vdash f$ yazılır) türettiğini söylüyoruz.


Çıkarım kurallarının özellikleri Çıkarım kurallarının kümesi $\textrm{Rules}$ aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

Adı Matematiksel formülü Notlar
Sağlamlık $\{f \, | \, \textrm{KB}\vdash f\}\subseteq\{f \, | \, \textrm{KB}\models f\}$ • Çıkarılan formüller $\textrm{KB}$ arafından sağlanmıştır
• Her defasında bir kural kontrol edilebilir
"Gerçeğinden başka bir şey yok"
Tamlık $\{f \, | \, \textrm{KB}\vdash f\}\supseteq\{f \, | \, \textrm{KB}\models f\}$ • Ya $\textrm{KB}$'yi içeren formüller ya bilgi tabanında zaten vardır, ya da ondan çıkarılan değerlerdir
"Tüm gerçek"

Önerme mantığı

Bu bölümde, mantıksal formülleri ve çıkarım kurallarını kullanan mantık tabanlı modelleri inceleyeceğiz. Buradaki fikir ifade ve hesaplamanın verimliliğini dengelemektir.

Horn cümlesi $p_1,...,p_k$ ve $q$ önerme sembollerini not ederek, bir Horn cümlesi şu şekildedir (matematiksel mantık ve mantık programlamada, kural gibi özel bir biçime sahip mantıksal formüllere Horn cümlesi denir):

\[\boxed{(p_1\wedge...\wedge p_k)\longrightarrow q}\]

Not: $q=\textrm{False}$ olduğunda, "hedeflenen bir cümle" olarak adlandırılır, aksi takdirde "kesin bir cümle" olarak adlandırırız.


Modus ponens $f_1,...,f_k$ ve $p$ önermeli semboller için modus ponens kuralı yazılır:

\[\boxed{\frac{f_1,...,f_k,\quad (f_1\wedge...\wedge f_k)\longrightarrow p}{p}}\]

Not: her uygulama tek bir önermeli sembol içeren bir cümle oluşturduğundan, bu kuralın uygulanması doğrusal bir zaman alır.


Tamlık $\textrm{KB}$'nin sadece Horn cümleleri içerdiğini ve $p$'nin zorunlu bir teklif sembolü olduğunu varsayalım, Hornus cümlelerine göre modus ponenleri tamamlanmıştır. Modus ponens uygulanması daha sonra $p$'yi türetir.


Konjunktif normal form Bir konjonktif normal form (CNF, conjunctive normal form) formülü, her bir cümlenin atomik formüllerin bir ayrıntısı olduğu cümle birleşimidir.

Açıklama: başka bir deyişle, CNF'ler $\vee$ ait $\wedge$ bulunmaktadır.


Eşdeğer temsil Önerme mantığındaki her formül eşdeğer bir CNF formülüne yazılabilir. Aşağıdaki tabloda genel dönüşüm özellikleri gösterilmektedir:

Kural adı Başlangıç Dönüştürülmüş
Eleme $\leftrightarrow$ $f \leftrightarrow g$ $(f \rightarrow g) \wedge (g \rightarrow f)$
$\rightarrow$ $f \rightarrow g$ $\neg f \vee g$
$\neg\neg$ $\neg\neg f$ $f$
Dağıtma $\neg$ üzerine $\wedge$ $\neg(f \wedge g)$ $\neg f \vee \neg g$
$\neg$ üzerine $\vee$ $\neg(f \vee g)$ $\neg f\wedge \neg g$
$\vee$ üzerine $\wedge$ $f \vee (g \wedge h)$ $(f \vee g) \wedge (f \vee h)$

Çözünürlük kuralı $f_1,...,f_n$ ve $g_1,...,g_m$ önerme sembolleri için, $p$, çözümleme kuralı yazılır:

\[\boxed{\frac{f_1\vee...\vee f_n\vee p,\quad\neg p\vee g_1\vee...\vee g_m}{f_1\vee...\vee f_n\vee g_1\vee...\vee g_m}}\]

Not: her uygulama, teklif sembollerinin alt kümesine sahip bir cümle oluşturduğundan, bu kuralı uygulamak için üssel olarak zaman alabilir.


Çözünürlük tabanlı çıkarım Çözünürlük tabanlı çıkarım algoritması, aşağıdaki adımları izler:


Birinci dereceden mantık

Buradaki fikir, daha kompakt bilgi sunumları sağlamak için değişkenleri kullanmaktır.

Model Birinci mertebeden mantık haritalarında bir $w$ modeli:


Horn cümlesi $x_1,...,x_n$ değişkenleri ve $a_1,...,a_k,b$ atomik formüllerine dikkat çekerek, bir boynuz maddesinin birinci derece mantık versiyonu aşağıdaki şekildedir:

\[\boxed{\forall x_1,...,\forall x_n,\quad(a_1\wedge...\wedge a_k)\rightarrow b}\]

Yer değiştirme Bir yerdeğiştirme değişkenleri terimlerle eşler ve $\textrm{Subst}[\theta,f]$ yerdeğiştirme sonucunu $f$ olarak belirtir.


Birleştirme Birleştirme $f$ ve $g$'nin iki formülünü alır ve onları eşit yapan en genel ikameyi $\theta$ verir:

\[\boxed{\textrm{Unify}[f,g]=\theta}\quad\textrm{ öyle ki }\quad\boxed{\textrm{Subst}[\theta,f]=\textrm{Subst}[\theta,g]}\]

Not: $\textrm{Unify}[f,g]$ eğer böyle bir $\theta$ yoksa $\textrm{Fail}$ döndürür.


Modus ponens $x_1,...,x_n$ değişkenleri, $a_1, ..., a_k$ ve $a'_1,...,a'_k$ atomik formüllerine dikkat ederek ve $\theta = \textrm{Unify}(a'_1\wedge ...\wedge a'_k, a_1\wedge ...\wedge a_k)$ modus ponenlerin birinci dereceden mantık versiyonu yazılabilir:

\[\boxed{\frac{a'_1,...,a'_k\quad\forall x_1,...,\forall x_n (a_1\wedge...\wedge a_k)\rightarrow b}{\textrm{Subst}[\theta, b]}}\]

Tamlık Modus ponens sadece Horn cümleleriyle birinci dereceden mantık için tamamlanmıştır.


Çözünürlük kuralı$f_1, ..., f_n$, $g_1, ..., g_m$, $p$, $q$ formüllerini not ederek ve $\theta=\textrm{Unify}(p,q)$ ifadesini kullanarak, çözümleme kuralının birinci dereceden mantık sürümü yazılabilir:

\[\boxed{\frac{f_1\vee...\vee f_n\vee p,\quad\neg q\vee g_1\vee...\vee g_m}{\textrm{Subst}[\theta,f_1\vee...\vee f_n\vee g_1\vee...\vee g_m]}}\]

Yarı-karar verilebilirlik Birinci dereceden mantık, sadece Horn cümleleriyle sınırlı olsa bile, yarı karar verilebilir eğer: