Öğretim

CS 221 ― Yapay Zekâ
Star


Refleks
 • • Öznitelik vektörü, puan, marj, artık
 • • Doğrusal öngörücüler, doğrusal olmayan öngörücüler
 • • Kayıp minimizasyonu, stokastik gradyan inişi, geri yayılım, düzenlileştirme
Durum
 • • Ağaç arama, çizge arama, A yıldız arama
 • • Öğrenme maliyetleri, rahatlama
 • • Markov karar süreçleri, oyun oynama
Değişken
 • • Kısıt memnuniyet problemleri, geri izleme araması
 • • Işın araması, Gibbs örneklemesi
 • • Bayesçi ağ, olasılık programları, çıkarım
Mantık
 • • Notasyon, bilgi temelli, ileri çıkarım, çıkarım kurallarının özellikleri
 • • Önerme mantığı, modus ponens, çözünürlük kuralı, konjunktif normal form
 • • Birinci dereceden mantık, yer değiştirme, birleştirme