آموزش

CS ۲۳۰ ― یادگیری عمیق
Star


به همراه برادر دوقلویم افشین، راهنمای کوتاهی برای کلاس CS 230، که من در زمستان ۲۰۱۹ در استنفورد TA آن بودم، فراهم کرده‌ایم که امیدوارم برای کسانی که به یادگیری عمیق علاقه‌مند هستند،‌ مفید واقع شود.

شبکه‌های عصبی پیچشی
  • • انواع لایه‌ها، ابرفراسنج‌های فیلتر، توابع فعال‌سازی پرکاربرد
  • • شناسایی شیء، تایید چهره و بازشناسایی
  • • انتقالِ سبک عصبی، معماری‌هایی که از ترفندهای محاسباتی استفاده می‌کنند
شبکه‌های عصبی برگشتی
  • • مشتق صفرشونده​منفجرشونده، GRU/LSTM، انواع RNN ها
  • • Word2vec، skip-gram، نمونه‌گیری منفی، GloVe، مدل ژرف‌نگری
  • • مدل زبانی، جستجوی پرتو، امتیاز Bleu
نکات و ترفندهای یادگیری عمیق
  • • داده‌افزایی، نرمال‌سازی دسته‌ای، نظام‌بخشی
  • • Xavier مقداردهی‌ اولیه، یادگیری انتقالی، نرخ‌های یادگیری سازگارشونده
  • • بیش‌برارزش روی دسته‌ی ‌کوچک، وارسی گرادیان