فارسی
به صفحه آموزشی‌ من خوش آمدید ! با برادر دوقلوم افشین، ما راهنمای کوتاه برای کلاس‌های که درس دادم به عنوان TA میسازیم تا که یاد گرفتنشون آسون تر باشه.

علوم رایانه

Illustration CS ۲۲۱
هوش مصنوعی
بهار ۲۰۱۹
Illustration CS ۲۲۹
یادگیری ماشین
پاییز ۲۰۱۸
Illustration CS ۲۳۰
یادگیری عمیق
زمستان ۲۰۱۹

ریاضی و مهندسی

Illustration CME ۱۰۲
معادله دیفرانسیل معمولی برای مهندسی
بهار ۲۰۱۸
Illustration CME ۱۰۶
احتمالات و آمار برای مهندسی
زمستان ۲۰۱۸