به صفحه آموزشی‌ من خوش آمدید ! با برادر دوقلوم افشین، ما راهنمای کوتاه برای کلاس‌های که درس دادم به عنوان TA میسازیم تا که یاد گرفتنشون آسون تر باشه.

علوم رایانه


راهنمای کوتاه VIP برای CS ۲۲۱
هوش مصنوعی
 • • مدلهای مبتنی بر رفلکس
 • • مدلهای مبتنی بر ایالات
 • • مدلهای مبتنی بر متغیرها
 • • مدلهای مبتنی بر منطق
راهنمای کوتاه VIP برای CS ۲۲۹
یادگیری ماشین
 • • یادگیری با نظارت و بدون نظارت
 • • یادگیری عمیق
 • • نکات و ترفندهای یادگیری ماشین
 • • یادآوری آمار، احتمالات، جبر خطی و حسابان
راهنمای کوتاه VIP برای CS ۲۳۰
یادگیری عمیق
 • • شبکه‌های عصبی پیچشی
 • • شبکه‌های عصبی برگشتی
 • • نکات و ترفندهای یادگیری عمیق

ریاضی و مهندسی


راهنمای کوتاه VIP برای CME ۱۰۲
معادله دیفرانسیل معمولی
 • • معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول و دوم
 • • جبر خطی، حسابان و مثلثات
 • • نکات متلب
راهنمای کوتاه VIP برای CME ۱۰۶
آمار و احتمالات
 • • مفاهیم کلیدی
 • • جداول توزیع آماری، پرسش های رایج
 • • نکات متلب